קניית קבר סגולה לאריכות ימים

מי שלא מכיר את הסגולה הזו יכול לראות בה משהו מפתיע: סגולה לאריכות ימים לקנות קבר עוד מחייים!

ראשית יש לומר שהסיבה הפשוטה שעבורה צריך וכדאי לקנות חלקת קבר מחיים, היא מצד שצריך כל אדם לומר לעצמו : "שוב יום אחד לפני מיתתך" וכיוון שיום המיתה הוא אחד הדברים שנסתרים מבני אדם, אין אפשורת לדעת בדיוק מתי בדיוק תהיה יום המיתה, אך חז"ל לימדו אותנו לחיות כל ימינו בתשובה "שוב יום אחד לפני מיתתך" כאילו ים הפטירה מחר, והיום הזה אתה נותן את הפייט (המאבר וההתאמצות) הכי גדולה שאתה יכול, בהאתם ליום האחרון של החיים שלך.

ואם כן, ידוע שהנפטר בערב שבת אחרי חצות פטור מחיבוט הקבר, במידה ונקבר לפני שבת. ואם אין קבר כבר מוכן בזמן, עלולים הקברנים להתאחר או שלא להסכים לקבור את המת אלא במוצאי שבת, שהוא זמן של דין.

חיבוט הקבר, היא מה שחובטים את גופו ונפשו של האדם על מנת להוציא ממנו את כל תענוגי העולם הזה המותרים שהתענג בהם, ובסופו של דבר גרמו לו להתבטל מדברי תורה או שלא לקיים את המצוות כראוי. או במילים אחרות, חובטים בגופו ובנפשו של האדם על מנת לנער ממנו את שאריות ה'גשמיות' שאיתם הוא ירד לקבר.

מסופר על רב אריה לוין זצוק"ל, שנפטר ביום שישי לאחר חצות היום, והחברה קדישא כבר הודיעו לבני המשפחה שלא נית ןלהספיק לקבור את גופו הטהור לפני שבת, כך שאין ברירה אל להלינו בלילה ולקברו במוצי שבת. באותם רגעים נזכר אחד מקרוביו של רבי אריה, שרבי אריה רכש לעצמו חלקת קבר, שכבר היתה מוכנה מראש, באופן שהספיקו לקברו לפני זמן השבת הממהרת לבוא, וכך ניצול מחיבוט הקבר.

ובאמת שמנהג זה הינו מנג עתיק. עוד מימי יעקב אבינו, שאמר: "הנה אנכי מת בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה תקברני'" כלומר שיעקב אבינו כרה לעצמו קבר עוד בחייו על מנת להיקבר שם.

ויש ספרים שכתבו שהיו ענשי מעשה נוהגים ללכת למקום קבורתם זה, עוד בחייהם על מנת לומר שם תהילים ודברי קדושה, כדי לקדש את המקום ו'להכין' אותו לקראת הפטירה בעצמה.

ויש שכתבו שזו סגולה לאריכות ימים

והיו מקומות בירושלים שנהגו שאבי החתן קונה קבר לחתן ולכלה, כסגולה להצלחה וברכה, ואריכות ימים.

ועוד רבות בכך. 

סיבה נוספת לקנות קבר מחיים היא על מנת לוודא שהמיקום של הקבר הוא מיקום טוב על פי הלכה, כלומר בין אנשים עובדי ה' כערכו ולא קטנים או מופלגים ממנו במעלה. 

ובהלכה היהודית ראינו שיש משקל רב לשאלה מיהם השכנים של האדם בבית הקברות, ולכן עושים חלקות של "שומרי שבת" וכו'. וצריך לשים לב לכך.

בסופו של דבר כמה מילים על המצבה:

אנחנו ב'מצבה יהודית' מבינים ומאמינים שיהודי זה הנשמה שלו והיא העיקר, ואף שצריך לכבד את הגוף ביקרא שדכבי מאד, מכל מקום הנשמה היא העיקר. והעולם הזה כולו זמני ואף ופורח כחלום יעוף וכציץ הדשה, אך אבית תהילה מקרוצי חומר משוכני עפר, אשר שומרים את ההלכה כדבעי. בפרט בכל הנוגע לתיקון נשמות הנפטרים, שאין איתנו יודע עד מה, ורק התורה, רבנים וצדיקים הם אלו שיודעים את דרכי תיון הנשמה הנצחיים.

וכיון שכך, אנחנו ב'מצבה יהודית' מקפידים לשמור על כל גדרי ופרטי ההלכה, למען יכול הנפטר לשכב מבנוחה תחת כנפי השכינה.

אתם מוזמנים ליצור קשר ולקבל שירות נפלא, במחיר מצוין ומשתלם, אצלנו ב'במצבה יהודית' – והכל על פי ההלכה, למען שמו באהבה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Shopping Cart
דילוג לתוכן